Viski néptánc

Martin György besorolása szerint a kárpátaljai magyar néptáncok a Középső vagy Tiszai táncdialektusba tartoznak. A vidék jellemző tánca a csárdás, melynek lassú és friss csárdás része nem mutat éles tempóbeli különbséget.

Kárpátalján eddig felgyűjtött táncok közül kettőt ismerünk Ung megyéből:

Nagydobrony község és a Felső-Tisza-vidékről az egykori koronaváros, ma nagyközség Visk táncát. Utóbbi település legjellemzőbb tánctípusa az új stílusú táncok csoportjába sorolandó lassú csárdás és friss csárdás. A két tánc motívumkincsében szinte teljesen megegyezik és tempójában sem mutat nagy különbséget. Ez azért is van így, hogy a muzsika kiszolgálja a sok kopogó motívumot, amely a lassú és friss csárdást egyaránt jellemzi. A viski táncra jellemző motívumok: kettes csárdás, bokázó variációk, kirúgó, lengető figurák, kopogó és dobbantó motívumok, páros forgás variációk, gorgásindító lépések.

(Váradi Enikő néptáncos gyűjtése nyomán.)

Forrás: https://adoc.pub/segedanyag-a-karpataljai-nepfiskolai-egyeslet-altal-hirdetet.html