Turulmadaras emlékmű

A tiszaújlaki turulmadaras Rákóczi emlékművet 1903. szeptember 20-án avatták fel a 200 évvel korábbi első győztes Rákóczi-csata emlékére.

1703. július 14-én a Rákóczi Ocskay és Borbély által vezetett előhadai megérkeztek Tiszaújlakhoz. A kurucok szándéka a Tiszán való átkelés volt. Ezt próbálta megakadályozni az a 20 magyar és 30 német lovasból álló felderítő egység, melynek vezetője Kende Mihály császári huszár-alezredes volt. A fejedelem által személyesen vezetett ütközet négy órán át tartott, s a szabadságharcosok győzelmével végződött. A feljegyzések szerint 52 tiszaújlaki vett részt az összecsapásban Rákóczi oldalán.

A csata 200 éves évfordulóján Tiszaújlak határában, a Tisza-hídtól mintegy 200 méterre emlékművet állítottak. A Magyarország vármegyéiből hozott földből emelt dombra állították azt a 18 méter magas obeliszket, melynek tetejére egy csőrében kardot tartó bronz turulmadár került. A legendák szerint ugyanis Rákóczit egy turulmadár segítette első győztes csatájában. A madár jelezte az ellenség közeledtét, s amikor a csata hevében kiütötték a fejedelem kezéből kiütötték a kardot, a turulmadár lábaival megragadta azt és odarepült vele Rákóczihoz. Az ellenség pedig úgy megrémült e varázslat láttán, hogy egyenest a mocsárba szaladt.

Az emlékmű kivitelezését Kepes Sándor szinérváraljai kőgyárosra bízták. Az emlékmű költségeit - 10000 aranykoronát - Szatmár és Ugocsa vármegyén kívül közadakozásból fedezték. Trianon után a Csehszlovák időszakban az emlékművet elhanyagolták és gazdátlanná vált. 1945 tavaszán helyi szovjet vezetők földig rombolták az emlékművet, s az anyagát - közte az épségben megmaradt glóbuszt - a település központjában, az elesett szovjet katonák tiszteletére felállított emlékmű megépítésére használták fel. Magát a Turul madarat Ungvárra szállították és a mai napig az ungvári várban lehet megtekinteni.

A jelenlegi turulmadaras emlékmű elkészítését 1987-ben kezdeményezte a tiszapéterfalvi kolhoz elnöke, Bíró Andor. Az 1989. július 16-án felavatott emlékművet Keisz Gellért tervei alapján Lezu Vladimir építette. Az oszlop egyik oldalán a felavatás dátuma található, másik oldalán a csata emléknapja. A harmadik oldalon a Rákóczi-szabadságharc jelmondata - Cum Deo pro Patria et Libertate (Istennel a hazáért és a szabadságért) - olvasható el.

A kovácsoltvas ráccsal körbekerített emlékmű lépcsőzetén két tábla mutatja azt a pontot, ameddig az 1998-as és 2001-es tiszai áradás elöntötte az emlékművet.

Minden évben a tiszaújlaki csata emléknapján a kárpátaljai magyarság felkeresi és megkoszorúzza a sóházat és a turulmadaras emlékművet, majd Tiszapéterfalván kuruc fesztivált tartanak.