Tiszakeresztúr

Református templom

Nagyszőlőstől 15 kilométerre fekszik Tiszakeresztúr települése, melynek első említése 1260-ból való.

A református hitre áttért közösség első említése 1576-ban történik. Anyakönyvét 1768-tól vezették.

A gyülekezet a középkori eredetű, korábban római katolikus templomot használta annak 1870-es leégéséig. A romokat felhasználva épült meg a 250 férőhelyes új kőtemplom. A templom a mai formáját 1921-ben nyerte. 1914-ben kezdték meg a torony építését, de a II. világháború kitörése miatt abbamaradt az építkezés. A mennyezet kazettáit Nagy-Idai Ferenc készíttette, amit az 1970-es felújításkor át kellett alakítani mostani formájára, mivel addigra teljesen tönkrement. 1970-ben és 1989-ben volt külső- és belső felújítás a gyülekezet adakozásából. Ezt követően 2004-ben a templom külső felújítását végezte el a gyülekezet, a falakat újra vakolták, a tornyot átfestették és kijavították, valamint a tető egy részét kicserélték. 2006-ban megtörtént a villany átvezetése, és tervezi a gyülekezet a templom teljes belső felújítását.

Az 1999-ben megjelent Magyar Református Egyház Javainak Tára Máramaros-Ugocsa Egyházmegye című kiadvány így ír a templomról:

"Egyszerű drótkerítéssel körülvett templomának tornya a hajóba beépített. A toronysisak sokszögű hegyes gúla alakú. Az oldalbejárata előtt portikusz. Hajója síkmennyezetű, ívelt ablakokkal mindkét oldalán. A karzat festett faoszlopokra helyezett, világos színekkel festett, az úrvacsora jelképeivel (két kehely szőlőfürtökkel, kalász és tányéron kenyér) díszített, középen a kőtáblák. A szószék épített, fehérre festett, arany díszítésű, alul sokszögű alapra helyezett bordás kupolával, amely alatt felirat fut végig. A templomkertben az elhurcoltak és a háborús halottak emlékműve, amely a honfoglalás 1100 éves évfordulójának dátumait is megörökítette."

A toronyban két harang lakik: Az egyik 1872-ben készült, a másikat 1927-ben öntötték Egry Ferenc kisgejőci műhelyében.