Szőlősgyula

Református templom

Szőlősgyula lakóinak zöme református vallású. A gyülekezet első említése 1580-ban történik. Templomuk a XV. században épült. Az eredetileg római katolikus épület 1580-ban került a reformátusok kezére. Akkor még megvolt a sekrestye, melyet később befalaztak. A visszaemlékezései szerint a templomhoz egy borospince is csatolódott. Ott tárolták a gyülekezettől begyűjtött mustot és bort.

A hajó és az apszis déli, illetve délkeleti oldalán 2-2 csúcsíves záródású ablak van. Kőrácsaikat sikerült eredeti állapotába visszaállítani, s így most már láthatóak a hólyagmotívumok. Az apszist a hajótól csúcsíves diadalív választja el. A templombelsőt díszes, kazettás famennyezet fedte, ami 1752-ben készült. A szú sok kárt tett benne, ezért 1977-ben befestették, ahogy a karzatok mellvédjét és a padok elejét is. A szószék épített sokszögű, domború S C motívumokból összeállított díszítménnyel, A szószékkorona gazdag áttört szövevényes díszítésű, hármas tagolású. A Mózesszék mennyezetes, ívelő párkányzattal.

A templom a nyugati főbejárat elé 1795-ben torony épült. A magas, csúcsos, négy fiatornyos, árkádos és szoknyás fatorony 1938-ban egy villámcsapás következtében annyira megrongálódott, hogy 1855-ben le kellett bontani. Ezt követően a közösség fa haranglábat épített, melyben két harang szól.

A közösség régi kelyhe 1610-ből, két kannája 1687-ből való.