Schönborn-kastély

Kárpátalja egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja a Munkácstól 18 kilométerre, Beregváron, a Latorca völgyében, egy hatalmas, 50 hektáros park közepén álló Schönborn-kastély.

Az épület névadója a környék egykori birtokosa, a Schönborn-család. A XVIII. század elejéig Beregvár Rákóczi-birtok volt, ám az Rákóczi-szabadságharc leverése után a család elveszítette Munkács környéki területeit, melyek a császári koronára szálltak. 1726-ban VI. Károly osztrák császár gróf Schönborn Lothár Ferenc mainzi érseknek és választófejedelemnek adományozta az uradalmat az uralkodói ház iránt tanúsított hűsége jutalmául. Az uradalom 1944-ig maradt a Schönborn család birtokában. Beregváron már volt egy fából épített vadászkastély. Ennek a helyére építette meg a Schönborn-család 1890-1895 között a jelenlegi kastélyt Tudor-stílusban. Az épület az asztronómia jegyeit viseli magán: 365 ablaka, 52 helyisége és 12 bejárata van. Díszes óratornya háromemeletes, az oldalszárnyak egyemeletesek.

A II. világháborút követően a Schönborn-birtokok, így a kastély is állami tulajdonba került. Az épületben tüdőszanatóriumot alakítottak ki, mely mind a mai napig működik. A kastély mellett említésre méltó az a park, melyben különleges, ritka növényfajok, 500 éves fák nőnek. Egy tó - mely eredetileg az Osztrák-Magyar Monarchia kontúrját követte - is szépíti a parkot. Szintén itt található az a forrás, ami a legenda szerint az örök fiatalságot hozza el annak, aki iszik a vizéből.

"Volt egyszer egy asszony, aki nagyon féltékeny volt a férjére. Minden nap, mikor hazajött az ura a munkából, kifaggatta, hogy merre járt, mit csinált, kivel találkozott. Örökösen attól félt, hogy a férjének más, fiatalabb asszonyok tetszenek. Történt egyszer, hogy az ember fáradtan jött haza az erdőből, megállt egy forrásnál, jót ivott belőle, megmosta az arcát. Gondolta, minek siessen haza a zsémbes asszonyhoz, hát leheveredett a forrás mellé és elaludt. Mikor felébredt újra ivott, majd elindult hazafelé. Otthon az asszony megint pörölt vele, hogy merre járt olyan sokáig. Ám mikor ránézett, igencsak elcsodálkozott: az ura megfiatalodva, sötét hajjal állt előtte, szemében fiatalos tűz lobogott. Ekkor már az asszony valóban azt hitte, hogy szeretője van a férjének, hiszen csak egy új szerelem képes így megváltoztatni valakit! Addig-addig faggatta, míg az elmondta, hogy a forrásnál járt. A telhetetlen asszony másnap visszament az urával a forráshoz, ahol elkezdte inni a vizet és megmosakodott benne, hogy ő is szép fiatal legyen. Csak mosakodott és mosakodott. Olyan sokáig mosakodott, hogy már a férje megelégelte, s kérte, hagyja abba, menjenek haza. De az asszony hajthatatlan volt. Addig-addig, míg végül az ember karon ülő kisbabaként vitte haza a feleségét..."


Forrás: https://www.karpatinfo.net.ua/latnivalo/300336-beregvari-schonborn-kastely

https://karpatalja.ma/sorozatok/legendak-karpataljan/legendak-karpataljan-az-orok-fiatalsag-forrasa/