Református templom és fa harangláb

A kígyósi református gyülekezet már 1595-ben önálló egyházközséget alkotott, vezetőjük Milotai János hitszónok volt. Anyakönyvét 1765-től vezetik.

Régi - eredetileg római katolikus -, román stílusú kőtemplomát 1334-ben kezdték építeni, a hagyomány szerint Salamon király támogatásával. A falait alkotó mészkövet a közeli bányából hozták, a tetőszerkezetet pedig a környező erdők tölgyfáiból ácsolták, s fazsindellyel fedték.

Az istenháza mellett egykor pálos rendi kolostor állt, melynek romjai még a XIX. században is láthatóak voltak. Számukra épült a 240 férőhelyes templom, melynek egyenes záródású szentélye négyzetes alaprajzú és keresztboltozattal zárt, a hajónál jóval keskenyebb és alacsonyabb, falai viszont vastagabbak. Keleti falában két, déli falában egy kisméretű, félköríves románkori ablak látható. A szentélyt szabálytalan félköríves diadalív választja el a hajótól, melyben a diadalív déli oldalán áll a nyolcszögű, falazott szószék. Déli falában csúcsíves kapu és három csúcsíves ablak helyezkedik el. Nyugati falában hornyokkal és pálcatagokkal díszített csúcsíves kapu látható. A nyugati karzaton álló 6 regiszteres orgonája romantikus stílusban készült.

A templomot az elmúlt évszázadok során többször átépítették és felújították. 1829-ben karzattal és körszékkel látták el. 1960-ban a karzatot kibővítették. 1994-ben a templom belső javításakor a szószéket faburkolattal vették körül, ugyanúgy, mint a szószék és mózesszék mögötti falrészt is.

A templom értékes tárgyai közé tartozik egy 1646-ból való kehely, továbbá egy régi tányér, amit a Debreceni Református Kollégiumban őriznek. Emellett terítőik vannak 1614-ből, 1814-ből és 1825-ből.

A templom déli oldalán áll a négyzetes alaprajzú, kétszintes ha harangláb, mely 1828-ban épült. Különlegessége, hogy kötőelem nélkül, csapolással és faszegekkel állították össze. Két harang lakja. A kisebbik még a pálosoké volt, az ő imádságuk olvasható rajta: "Sanctus Paulus ora pro nobis", azaz "Szent Pál, imádkozz érettünk! A nagy harang 1924-ben készült Egry Ferenc harangöntő kisgejőci műhelyében.

A kígyósi közösség egykori hitvalló lelkipásztora, Huszti Béla (1923-1956) tiszteletére emléktáblát helyezett el a templomban.