Nemzeti összetartozás emlékművek, emlékparkok és megemlékezések Kárpátalján

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés következtében a magyar hon olyan fontos országrészei szakadtak el az anyaországtól, mint Erdély, Partium, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék. A magyarság fájdalma 100 év múltával sem enyhül, ugyanakkor az elszakadt részek és az anyaország igyekszik tartani a kapcsolatot és éreztetni a jelen generációval az összetartozást. Éppen ezért 2010-ben a magyar Országgyűlés megszavazta, hogy minden év június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja. Az Országgyűlés így indokolta döntését: "Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására."

Kárpátalja számos magyar település tartanak megemlékezést ezen a napon. A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 2020-ban hirdette meg először az Összetartozásunk Tüze kezdeményezést. Akkor hat kontinens 73 országában lobbant fel a láng. Egy évvel később már 40 ország 600 településén, mintegy 1000 helyszínen csatlakoztak a felhíváshoz.

2020-ban a beregszászi járási Zápszonyban emléktáblát avattak a trianoni évfordulóra.

2021-ben a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban a Nemzeti összetartozás nevében a Turul-emlékmű mellett elültették a Vereckei-hágón megfogant fenyőcsemetét. A kis fenyő mellé a következő években mindegyik "elszakított területről" érkezni fognak facsemeték.

Szintén 2021-ben a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola szervezésében a beregardói Perényi Kulturkúria udvarán ültették el az összetartozás fáját.

2021-ben Badalóban 16.30-kor, a békediktátum aláírásának időpontjában 101 másodpercig megkondultak a templom harangjai, utalva az évfordulóra, s a résztvevők csendes imával kérték Isten áldását a Nemzeti Összetartozás Napjára.

Nagydobrony

2020. október 20-án avatták fel Nagydobronyban a Nemzeti összetartozás szobrát, mely ifj. Hidi Endre helyi szobrászművész alkotása. Az emlékmű a református líceum szomszédságában, a Hatrác patak partján kapott helyet a hamarosan megépülő nagydobronyi emlékpark központi elemeként. Ifj. Hidi Endre így értelmezi az általa készített alkotást: "Összetartozás a szobrászat nyelvén: egykor az, amit itt látunk, egy monolit kő volt. Attól, hogy fizikailag nem egy tömb többé, darabjai ugyanúgy összetartoznak, egyetlen szerves kompozíció részei, melyeket összeköt a felső, az ötödik elem, ami egy gömb, egy tökéletes forma. Ez a forma nagyon sok mindent szimbolizál, de most röviden nevezzük Értéknek. Éppen ezért a tartóoszlopoknak is stabilan a helyükön kell állniuk, hiszen fontos értéket hordoznak"

Szürte

Szürtében, a református templom kertjében 2002-ben állították fel a Nemzeti összetartozás emlékművét, mely a szürtei Jankovics Zsolt alkotása. Az imára kulcsolt kezet ábrázoló mű az Ima a nemzetért nevet kapta.

Mezőgecse

A beregszászi járási Mezőgecse központjában 2013-ban alakították ki a magyar nemzet egységét szimbolizáló teret, közepén az Életfával.

Nagybégány

A beregszászi járási település központjában 2020-ban készült el a Nemzeti összetartozás emlékpark, benne a magyarság számos szimbólumával, a Turul-emlékművel, a székelykapuval és a kopjafával. A helyi magyarság minden évben itt helyezi el az emlékezés koszorúját