Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor

A tábor eredete több évtizedre nyúlik vissza. 1995-től szervezték meg Salánkon az ún. Jurtatábort, melynek célja a magyar hagyományőrzés mellett az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek a középkori lovagok életmódjával és harcművészetével. A tábor onnan kapta a nevét, hogy a Magyarországról, Erdélyből és Kárpátaljáról érkező gyerekek, valamint a velük foglalkozó népművészek jurtákban és sátrakban laktak a salánki erdő szélén. Később a tábor helyszíne évenként változott: a Salánki Mikes Kelemen Középiskola, a Nagyberegi Református Líceum és a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum fogadta be a táborozókat. A tábor 2004-ben felvette Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor nevet. Elsősorban azok a kárpátaljai gyerekek vesznek részt rajta, akik a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által szervezett tantárgyi versenyeken eredményesen szerepeltek az adott évben.

A tábor vezetését és a programok megszervezését a kezdetektől dr. Kész Barnabás salánki helytörténész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előadója vállalta magára.

A tábor mindennapjainak nagy részét a kiscsoportokban lebonyolított kézműves foglalkozások teszik ki. A gyerekek naponta lovagolhatnak, sőt besegíthetnek a lovak

gondozásában. Szintén napi program az íjászat. A táborlakók megtanulnak bánni a honfoglaló magyarok félelmetes fegyverével, a reflex-íjjal. A nap folyamán beszélgetésekre, előadásokra,

vetélkedőkre is sor kerül. Esténként a tábortűz körül énekelnek, beszélgetnek, táltosdob hangját hallgatják. A tábori program fénypontjai az íjász-, lovasíjász-, huszár- és egyéb

harcművészeti bemutatók, amelyeket a Salánki Íjászkör és a Békéscsabai Történelmi Íjászkör hagyományőrző harcosai tartanak. Megfordult már a táborban Kis Gergely citeraművész, Koltay László fafaragó- és festőművész és Hidi Endre nagydobronyi keramikus is.

Forrás:

https://adoc.pub/segedanyag-a-karpataljai-nepfiskolai-egyeslet-altal-hirdetet.html

https://kmpsz.uz.ua/taborok-kepek.html