Mezőkaszonyi református templom

A mezőkaszonyi szőlőhegy oldalán áll az az Árpád-kori eredetű templom, mely 1552-ben került át a katolikus közösségtől a református hitű hívek birtokába.

A XVII. század közepén a templom jelentős belső átalakításon esett át, valamint reneszánsz berendezéssel látták el. Ennek bizonyítéka a régi szószék, melyet Kállai György és felesége Csomaközi Zsuzsanna készíttetett 1642-ben. Továbbá a kóruson az 1645-ös, a mennyezeten az 1654-es évszám szerepel. 1766-ban újabb felújítást végeztek az istenházán. 1780-ban pedig új karzatot és padokat készítettek. 1822 és 1828 között újra zsindelyezték a tetőt, valamint megújult a karzat és a szószék. Jelenlegi formáját 1902-ben nyerte el.

A templom belső tere mindenhol egyforma szélességű, tágas belsejét hevederek közötti csehsüveg faboltozat védi. 6x6 méter alapterületű tornya még a középkorból való. Nyugati kapuja csúcsíves, hornyokkal, pálca- és körteprofillal díszített, ablakai ugyancsak csúcsívesek, lőrésszerűek.

A toronyban két harang lakik: az egyik a 12 mázsás harang, amit 1912-ben öntöttek Egry Ferenc kisgejőci műhelyében, a másik 1936-ban készült a Baráti-család adományából Hanics Ferenc műhelyében.

A templom földalatti részében sírkamra található.

A templomban egykor értékes tárgyakat is őriztek Ezek egyike volt az az 52 cm magas, fedeles, ezüstből készült kincses serleg, melyet Bocskai István fejedelem ajándékozott az egyházközösségnek 1606-ban. Valószínűleg Augsburgban, neves ötvösmester műhelyében készült. Az értékes ajándék azonban az I. világháborút követő időszakban eltűnt. Egy másik hólyagos, aranyozott ezüst serleg valószínűleg ugyancsak augsburgi készítésű. Egy harmadik henger alakú ezüst poháron az 1603-as évszám áll, valószínűleg a mezőkaszonyi földbirtokosok ajándékozták az egyházközösségnek.