Szakmai egyeztető fórum és tanulmányi kirándulás Lakitelekre  A Szakkör kárpátaljai tagjaival

2023.08.17

A kapcsolatok és kulturális örökség ápolása mindig is kiemelt fontosságú volt a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület számára. Ezt a hagyományt folytatva, A Szakkör kárpátaljai tagjai 2023. augusztus 15-én tanulmányútra indultak Lakitelekre, hogy jobban megismerjék a magyar kultúra és identitás meghatározó színtereit. A 2 napos út során lehetőségük nyílt megismerkedni a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hungarikum Liget munkájával, emellett fontos emlékhelyeket látogattak meg, amelyek az összetartozás és a magyar identitás jelképei.

Az út során A Szakkör tagjai ellátogattak a Nemzeti Művelődési Intézetbe, ahol betekintést nyerhettek a magyar kultúra megőrzésének és terjesztésének folyamatába. A Hungarikum Liget szintén lenyűgöző élményekkel szolgált, bemutatva a magyar nemzeti értékeket és különlegességeket, amelyek hozzájárulnak a nemzeti összetartozás erősítéséhez.

A Magyarság Harangjának meglátogatása különleges pillanatot jelentett az út során. A harang Trianon emlékére minden nap azonos időben szólal meg, emlékeztetve mindenkit azokra a tragikus eseményekre, amelyek hatással voltak a magyarság sorsára. A Magyarság Harangja szimbolikus jelentőséggel bír, és a múlt emlékezete mellett az összetartozás jelenét és jövőjét is jelképezi. Testvérharangja Kárpátalján is megtalálható, emlékezve a  szétszakadt ország magyarságára, az elválasztott családok, rokonok, barátok millióira.

A tanulmányúton résztvevők meglátogatták a Kölcsey házat, amely a Lakiteleki Népfőiskola legismertebb épülete. 1993. decemberében Oszip András tervei alapján készült el. A 200 személyes konferenciateremben Ferencz Béla fafaragó életmű kiállítása, a nyári képzőművészeti táborok alkotóinak festményei, valamint az épület emeleti részében a Burg Kastl Gimnázium emlékszobája, és az Emigráció a hazáért című állandó kiállítás kapott helyet, amely a II. világháború, majd az 1956-os forradalom utáni időszak során Magyarországról elüldözöttek munkásságát mutatja be.

Az út során nem maradhatott el a Kárpátia rendezvényház és a Szent István kápolna látogatása sem. A Kárpátia rendezvényházban a magyar kultúra és hagyományok megőrzése érdekében szervezett események és programok nyújtanak lehetőséget a közösségi együttlétre és a hagyományok átadására. A Szent István kápolna pedig az első magyar király, Szent István emlékét őrzi, akit a magyarság egyik legnagyobb nemzeti hősének tekint.

Érdemes említést tenni arról is, hogy a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület tagjai 2011 és 2012 között részt vettek a Wesselényi Kollégium képzési hétvégéin, ahol az alakuló Népfőiskolák képviselői megismerkedhettek az alapokkal. Az emlékük tiszteletére kopjafát avattak, ami kifejezi a hűséget és az elkötelezettséget az oktatás és a kultúra iránt. Tizenkét év év elteltével népes kárpátaljai csapat emlékezett a kezdetekre.

 Az út során szerzett tapasztalatok és ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy továbbvigyék magukkal  Kárpátaljára azt a megerősítő érzést, hogy a magyar kultúra és összetartozás érzése soha nem szűnik meg és mindig fontos lesz számukra.

Tanulmányútjuk Lakitelekre tovább növelte elkötelezettségüket az említett értékek iránt, és megújította elszántságukat azok terjesztése és megőrzése terén.

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósul meg. 

tv21ungvar.tv