Péterfalvai és beregrákosi győzelem az Értékösvényen járni jó! vetélkedőn

2016.12.07

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület (KNE) ez év szeptemberében hirdetett vetélkedőt Értékösvényen járni jó! címmel kárpátaljai általános és középiskolások számára Kárpátalja közösségének értékei, a hagyományos mesterségek, népszokások, folklórkincs közelebbi megismerése, illetve a fiataloknak a hungarikummozgalomba való bevonása céljából.

A vetélkedőre 5-9. és 10-11. osztályos kategóriában 4-5 fős csoportok jelentkezhettek, akik a KNE által a kárpátaljai értékek és az összmagyarság csúcsteljesítményei, a hungarikumok kapcsán összeállított segédanyag alapján készülhettek a háromfordulós megmérettetésre. A vetélkedőre az Ungvári, a Munkácsi, a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásból az 5-9. osztályos kategóriában 15, a 10-11. osztályos kategóriában 5 csapat jelentkezett. Az első és második forduló feladatlapját minden csapat otthon tölthette ki. Ezekben - a teljesség igénye nélkül - a hungarikum meghatározása, az értékek hungarikummá válása, a hungarikumok ágazati kategóriái kapcsán, a helyi értékek terén pedig az unikális Nagydobrony és Salánk értékeire (dobronyi viselet, mezőgazdaság, szokások; salánki hordó, kalap, viaszos tojás stb.), különleges szokásokra, a Külhoni Magyar Értéktárba Kárpátaljáról bekerült értékekre (kárpátaljai archaikus ima, Jósika-orgona, beregi szőttes és hímzés, Vereckei honfoglalási emlékmű, Rákóczi-kultusz, salánki hordó), népi mesterségekre, mára kevésbé ismert használati eszközök és mesterségek nevére és meghatározására is rákérdeztünk. Ezek mellett a versenyzőknek saját településük iskolájáról, templomáról kellett leírást készítniük, szintén helyben meginterjúvolni egy mesterembert szakmája kapcsán, egy helyi, idősebb személyt a régi lakodalmas szokások és saját iskolája kapcsán.

A Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonban december 3-án megszervezett döntőn a Péterfalvai Református Líceum (Nagyszőlősi járás), a Dédai Általános Iskola (Beregszászi járás) és a Beregrákosi Általános Iskola (Munkácsi járás) (kis korosztály), illetve a Péterfalvai Református Líceum (Nagyszőlősi járás), a Nagydobronyi Középiskola (Ungvári járás) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete (Beregszászi járás) (nagy korosztály) csapata találkozott egymással (minden járásból egy csapat juthatott tovább; a Tiszasalamoni Általános Iskola csapata betegség miatt nem vett részt a döntőn).

A döntő írásbeli feladatsorában ismét felbukkantak a hungarikumokra és a kárpátaljai értékekre vonatkozó kérdések, de egyébbel is készülnie kellett a csapatoknak. A kis korosztály csapatainak a Természeti környezet, a nagyobbaknak pedig a Turizmus és vendéglátás kategóriájába tartozó értékekről kellett kiselőadást tartaniuk, illetve bemutatni az előre megadott ételek, nevezetesen a batyuleves, a pankova, a laksa, a bobájka, a málélepény, a savanyúlé, a puliszka vagy az oltott tej valamelyikének egyikét. A döntő részét képezte egy agyagedény elkészítése is. Ebben Hidi Endre keramikus volt a fiatalok segítségére.

Míg a zsűri tagjai a feladatlapokat és a bemutatott feladatokat értékelték, addig a Kokas Banda tagjai tartottak népzenei bemutatót a fiatalok számára.

A döntőt a kis korcsoportban a Beregrákosi Általános Iskola, a nagy korcsoportban pedig a Péterfalvai Református Líceum csapata nyerte. A KNE a döntő minden résztvevőjét oklevéllel és ajándéktárgyakkal (póló, kulcstartó, naptár, bögre, könyvek stb.) jutalmazta, a győztes csapatok pedig mindezeken kívül Hidi-kerámiát és pénzjutalmat is hazavihettek. Loppert Balázs konzul Magyarország Ungvári Főkonzulátusának képviseletében szintén pénzjutalmat és értékes ajándékokat adott át a győztes csapatok tagjainak. A beregrákosi és a péterfalvai csapat részt vesz az Értékösvényen járni jó! vetélkedő Kárpát-medencei döntőjén, ami előreláthatóan jövő év tavaszán kerül megrendezésre Budapesten.

A vetélkedőt a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatta. A döntő lebonyolításában a kárpátaljai értékőrök segédkeztek.

Espán Margaréta, Kárpátalja hetilap