Pályázati felhívás a „Hungarikum Pedagógus Műhely” munkájához való csatlakozásra

2021.09.30

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány - a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai támogatásával
- pályázatot hirdet alapfokú és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok
számára a "Hungarikum Pedagógus Műhely" munkájához való csatlakozásra.

A megvalósuló program szakmai előzménye:
Az eddigi Kárpát-medencei tapasztalatok alapján megállapítható, hogy több olyan iskolai közösség is van már, ahol a települési értéktár létrehozása után az értékekről szóló ismeretek valamilyen formában megjelentek az alap vagy középfokú oktatásban.

A program célja:
A Népfőiskola Alapítvány pályázati felhívásának célja, hogy összegyűjtse azokat a "jó gyakorlatokat", amelyek bemutatják, hogyan lehet a települési értéktárak tartalmát megjeleníteni az oktatásban. Keressük azokat a pedagógusokat, akik valamilyen módszertani elképzelés alapján mindezt már megvalósították. Azt szeretnénk, ha a Kárpát-medence területén dolgozó pedagógusok megismernék egy módszertani elképzeléseit, és a tapasztalatokat hasznosítani tudnák a saját intézményeikben.
A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok az alternatív lehetőségek, amelyek azt mutatják be, hogy ezeket alkalmazva bármely iskolai közösség a saját környezetében, a saját települési értékeire vetítve tudja ezeket alkalmazni.

A pályázók köre:
- A Kárpát-medence alap és középfokú oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok

A pályázat tartalma:
- a pedagógus szakmai önéletrajza
- motivációs leírás arról, hogy miért tartja fontosnak a települési értéktárak megjelenítését az oktatásban
- a pedagógus által alkalmazott módszertan részletes leírása
- a módszertani leírásnak tartalmaznia kell azt a megoldást is, amely alapján a települési értéktár tartalma felhasználásra kerül

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázat benyújtása elektronikus úton történik, a zsolt.horvath.dr@gmail.com email címre, a levél tárgyaként tüntessék fel: Hungarikum Pedagógus Műhely