Múltunk népszerűsítése, hagyományaink átörökítése a cél

2015.06.03

A Lakiteleki Népfőiskola támogatásával, a hagyományos népi mesterségek és a kárpátaljai értékek népszerűsítése céljából indított programot Népi mesterségek átörökítése címen a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület vidékünkön.

Az egyesület kezdeményezés keretében a magyarok lakta vidékeken egy adott, a vidékre jellemző mesterséget, tevékenységet kíván bemutatni: az Ungvári járásban a fazekasságot Hidi Endre keramikussal, a Munkácsiban a cirokseprű-készítést, a Beregszásziban a beregi szőttest és hímzést, a Nagyszőlősi járásban a hordókészítést. Az adott mesterséget űző kézművesek az alkalmakon nemcsak bemutatnák a mesterséget, hanem ki is próbálhatják azt a gyerekek, ezzel pedig alapot szolgáltatnának számukra ahhoz, hogy a későbbiekben meg is tanulhassák. A Lakiteleki Népfőiskola támogatásával ebben a félévben a 4 járásban 10 ilyen foglalkozásra kerül sor.
A Beregszászi járásban a beregi szőttest népszerűsítő eseménysorozatnak a Nagyberegi Középiskola ad otthont. Az iskola egyedinek mondható Kárpátalján abban a tekintetben, hogy ez az egyedüli intézmény vidékünkön, amelyben tantárgyszerűen folyik a szövés oktatása abban a szaktanteremben, amelyet Antónikné Polónyi Katalin, Ukrajna érdemes népművésze és Prófusz Marianna, a népművészet mestere rendeztek és indítottak be. Polónyi Katalin, Antónik Tibor egykori kolhozelnök felesége az a személy, akinek köszönhetően máig fennmaradt a több mint 100 különböző mintából és ezek változataiból álló beregi motívumkincs. A beregi szőttessel Kész Barnabás történésznek, a program beregszászi és nagyszőlősi járási koordinátorának szervezésében április 27-én elsőként a Nagyberegi Református Líceum diákjai ismerkedhettek meg, akiknek Prófusz Marianna és a szaktanteremben oktató Furman Éva mutatták be a szövés menetét. Emellett a diákok megtekinthették a Szőttesmúzeumot is, amelynek több mint 1200 kiállított tárgya a szövés menetén, annak munkafolyamatán és a szövéshez használatos eszközökön kívül Nagybereg történetét, a paraszti lakóház tisztaszobáját, konyháját és lakószobáját, illetve azok berendezési és használati tárgyait is bemutatja.
Másnap, április 28-án Nagypaládon és a Péterfalvai Református Líceumban a salánki hordó készítésének két mestere, László Árpád és László Attila bodnárok mutatták be a szülőfalujukra máig is jellemző hordókészítés folyamatát.

Espán Margaréta