Könyvkiadás

2013.10.18

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület tevékenységének középpontjában a kárpátaljai magyar közösség identitásának megőrzése áll. Munkánk során arra törekszünk, hogy konferenciák, képzések, kiállítások mellett tárgyi eszközökkel is hozzájáruljunk e cél eléréséhez. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően a 2012-es évben két kiadványt jelentettünk meg, valamit egy készülő kiadvány előkészítéséhez járulhattunk hozzá.

Letűnt idők nyomában

Képes időutazás a régi Kárpátalján

A hagyományos paraszti életforma átalakulóban van, ezért programjaink között kiemelt helyet kap a még meglévő hagyományok dokumentálása, minél szélesebb körű terjesztése. Értékteremtő céllal a hagyományos paraszti-polgári életformát bemutató fotókiállításokat szervezünk, mely fotókon keresztül a fiatalság is bepillantást nyerhet a kárpátaljai magyarság tradicionális életébe, megismerkedhet a történelmi korszakok változásaira adott életforma változásokkal. Ezekből a fotókból a Nagyszőlősi, Beregszászi, Munkácsi, Ungvári járás magyarlakta településeiről egy honismereti albumot adtunk közre, A4-es formátumban, oldalanként 3-4 fotó, 126 oldalon.

Egy aranyat leltem

Népi gyermekjátékok Kárpátaljáról

A játék a gyermek alapvető szükséglete, meghatározó szerepe van a személyiségfejlődésben, az identitás alakulásában, ezért nagyon fontos, hogy a modern kor játékai mellett a magyarság hagyományos játékait is megismerjék a gyerekek. Célunk egy olyan hiánypótló kiadvány (szöveg- és dallamgyűjtemény) összeállítása volt, mely az egykori Ung, Bereg és Ugocsa megyék hagyományos játékaiból közöl egy olyan válogatást, melyet haszonnal forgathatnak a kárpátaljai magyar óvodákban és iskolákban egyaránt.

A könnyebb használhatóság, érthetőség kedvéért a játékleírásokat rajzok, ábrák, kották egészítik ki, valamint DVD-melléklet, melyen négy különböző korosztály gyermekei játsszák a gyermekjátékokat. A könyv B5-ös formátumú, 120 oldal.

A DVD melléklet sokszorosítását csak Magyarországon tudtuk megoldani, ezért annak költségeit a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány támogatta.