Kirajzolódóban a helyi értéktár

2015.10.16

Október 9. és 11. között került sor a kárpátaljai értékőrök harmadik képzési alkalmára a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthonban. A képzés tréneierei, dr. Horváth Zsolt, Füssy Angéla, Holczer Balázs, Hoffner Tibor, Arany Sándor, Bazsó Gabriella és Stumpf Rebeka ez alkalommal is gondoskodtak arról, hogy az eddig átadott tudásra alapozva újabb ismeretekkel gazdagítsák a képzés résztvevőit az értékek felkutatása, rögzítése kapcsán.

A képzés előző alkalmán a résztvevők csoportokra bontva kerestek fel egy-egy nagydobronyi személyt, aki munkájával vagy hobbijával hagyomány- és értékőrző munkát végez. A 4 csapat helytörténészt, néprajzkutatót és egy kovácsként és vőfélyként egyaránt tevékenykedő személyt is felkeresett, illetve olyat is, aki helyi specialitású ételeket mutatott be. A mostani alkalmon először az ezen beszélgetések alapján lejegyzett információkat, képeket kellett bemutatniuk a résztvevőknek.

A második nap ez alkalommal is terepmunkával zajlott. A (leendő) értékőrök egy csoportja a helyi falumúzeumot kereste fel, míg másoknak helyi udvarlásokról számolt be egy nagydobronyi lakos, megint mások pedig egy tojásfestőt és egy seprűkötőt kerestek fel. Természetesen nem maradt el a jó dobronyi fűszerpaprika készítése titkainak felkutatása sem. Bartók Erika helyi óvodapedagógus dobronyi népdalokat tanított, illetve bemutatta a hagyományos dobronyi viseletet is. A résztvevők egy csoportja pedig a múlt század első felében, 1937-ben épült lakóházakat is alaposan szemügyre vett.

Az értékőr képzés egyik célja, hogy a résztvevők később bekapcsolódhassanak a helyi értékek gyűjtésébe, feldolgozásába, mindezek után pedig lépéseket tehessenek azok megóvása, minél szélesebb körben történő megismertetése terén. Az értékeket minden településen az ún. helyi értéktárak foglalják magukba. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület eddigi értékkutató munkájának eredményeként már rendelkezik a helyiek által értéknek tartott személyek, dalok, szokások, ételek stb. adatbázisával, ám ez nem egyenlő a helyi értéktárral, amely egy adott településen belül jön létre a helyiek kezdeményezésére. Az értékőrök feladata most az, hogy feldolgozzák a szerzett információkat olyan formában, hogy az ajánlható legyen a helyi értéktárba. Ennek részét képezi az írásos bemutatón kívül a fényképek, hang- és videofelvételek használta is. A képzés alkalmán így nagy hangsúly esett a különböző audiovizuális eszközök helyes használatáról és a videofelvételek vágásáról is.

Mindazon értékeket, amelyeket értékőreink a képzés alkalmával felkutattak, rögzítettek, a képzés utolsó hétvégéjének alkalmával kiállítás keretében mutatják majd be mindazok számára, akik érdeklődnek a palóc szórványtelepülésként számon tartott Nagydobrony értékei iránt. A kiállításra november 21-én a Nagydobronyi Középiskolában kerül majd sor 14 óra 30 perctől, kézműves foglalkozással, gasztronómiai különlegességek kóstolójával, helyi értékalkotók munkáit felvonultató kiállítással egybekötve.

Az értékőr képzés megvalósulását a Földművelésügyi Minisztérium, a Hungarikum Bizottság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja a HUNG 2015 program keretében.

Espán Margaréta