Kárpátaljai Értéktár

2013.10.18

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületet 2011-ben kárpátaljai magyar értelmiségiek egy csoportja alapította, s célja, a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány céljaival összhangban a közösségépítés és az ismeretek minél szélesebb körű terjesztése az összmagyarság, ezen belül a kárpátaljai magyarság körében a nemzeti identitás megőrzése érdekében. Ezekhez a célokhoz szorosan kapcsolódik a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által kidolgozott, A nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló törvénytervezet, mely egy leendő Magyar Értéktár létrehozásának tervezetére, létrehozásának mechanizmusára tesz javaslatot.

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület csatlakozva a kezdeményezéshez, 2012. évi programját egy kárpátaljai, tájegységi, települési értéktár létrehozása köré szervezte. A project legfőbb célja egy adatbázis összeállítása, melybe a tájegység nemzeti értékeit tartalmazó adatok kerültek be. A nemzeti, történelmi és természetvédelmi értékek mellett fontosnak tartjuk, hogy olyan helyi, az adott közösség szempontjából fontosnak tartott értékek is bekerüljenek az értéktárba, melyek az összmagyarság érdeklődésére is számot tarthatnak, s egyúttal közösségépítő, identitáserősítő, példaértékű a kárpátaljai magyarság számára is. Ennek érdekében kérdőíves felmérést is végeztünk, mely a helyi aktivitások bevonásával valósult meg. A lekérdezés a pályázat megvalósulásának évében (2012) ­- mely pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatott - a kárpátaljai tömbmagyarság, az egykori Ung, Bereg, Ugocsa megyék (a Beregi és Ungi Tiszahát) jelenleg Ukrajna kötelékébe tartozó területeit, az Ungvári, Munkácsi, Szőlősi és Beregszászi járás magyarlakta településeit érintette. A kérdőívek adatai alapul szolgálnak a készülő Kárpátaljai értéktárhoz, mely a későbbiekben tovább bővíthető majd. A kutatás kérdéseit adaptáltuk az Imre Károly által készített és Magyarországon már kipróbált kérdőívből.

A lekérdez során 6000 fős mintával dolgoztunk, melyből 5365 kérdőív érkezett vissza: a beregszászi járásból 36 településről 2360, a szőlősi járásból 23 településről 1170, a munkácsi járásból 7 településről 683, az ungvári járásból 23 településről 1006 és Viskről 146 darab kérdőív. A feldolgozás után minden településről rendelkezésünkre áll egy excel munkalap, mely olyan információkat tartalmaz hogy kik végeznek a településen hagyományt őrző munkát, milyen tájszólásokat, jellegzetes kifejezéseket használnak a helyiek, milyen természeti vagy művészeti különlegesség található a településen, milyen jellegzetes ételeket készítenek, kik azok az emberek, akik a közösség számára hasznos tudással rendelkeznek, milyen mezőgazdasági különlegesség (növény vagy állat) található a faluban, milyen ünnepeket tartanak fontosnak a család és a közösség életében.

Az adatbázis tisztítását követően Egyesületünk tervezi részletes elemző tanulmány készítését, néprajzi tájegységes, régiók kijelölését, valamint az adatok honlapon történő közzétételét.