Kárpát-medencei vetélkedő, 5 határon át

2021.04.09

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület 5 határon át címmel online, interaktív, honismereti vetélkedőt hirdetett a külhoni értékek megismertetéséért és megőrzéséért, valamint az értéktárak bővítéséért a Kárpát-medence iskolásai számára a 2020/21-es tanévben. A vetélkedő kárpátaljai koordinálását a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület végezte.

Szakirodalom:

A szervezők kérésére az egyesület összeállított egy kárpátaljai mondákból, regékből és anekdotákból álló gyűjteményt, mely az alapját képezte a vetélkedő kárpátaljai vonatkozású feladatainak.

Az alábbi forrásokat használtuk fel a verseny során:

Punykó Mária - Hutterer Éva: Egyedem, begyedem tengertánc

Kárpátaljai gyermekmondókák (Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköz tanácsa, Beregszász 2004)

Kovács Sándor: Máramarosi bércek között (Romanika Kiadó, Budapest, 2007)

Kovács Sándor: Bús düledékeiden Kárpátalja vár- és kastélykalauza (Romanika kiadó, 2008)

Horváth Zoltán György-Kovács Sándor: Kárpátalja kincsei (Masszi Kiadó és a Romanika Kiadó, 2002)

Kárpátalja anno sorozat (www.karpatalja.ma internetes híroldal)

Kötelező irodalom:

Az elküldött szakirodalomból állították össze a szervezők a Kárpátaljai mondák, mítoszok és legendák című 12 oldalas, a vetélkedő oldalára feltöltött kötelező irodalmat, mely a verseny során a pályázókat segítette.

Az alábbiakat használták fel:

A borzsavölgyi cigányvajda kápolnája

"Sárgarépa-lázadás" a munkácsi várbörtönben

A salánki pásztor legendája

A kisbereznai vaddisznóper

Asszonyvallató híd

Mezőkaszony, avagy Kata asszony faluja

A Fehér-Tisza völgyében

A Fekete-Tisza völgyében

Nevickei vár

A szinevéri tengerszem

Husztnak romvára

Munkács vára

Az Örök Fiatalság forrása

A huszti beteglátogatók

A kötelező irodalom szinte valamennyi fordulóban segítette a versenyzőket. A 2. fordulóban kvízjátékban kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek a helyi legendák, mítoszok ismeretét. A 3. fordulóban nyomozniuk kellett a helyi mondák után, valamint térképet kellett a témához készíteniük. A 4. fordulóban saját anekdotát kellett eljátszaniuk a versenyzőknek. Az utolsó, vigaszdíjas fordulóban pedig folytatniuk kellett egy-egy ismert legendát a saját elképzelésük szerint. A fiatalok a vetélkedő által mélyrehatóbban megismerhették a helyi és külhoni értékeket, kutathattak és ismereteket szerezhettek. Megismerhették a szűkebb környezetüket, vagyis a településüket és a térségét, valamint a tágabb környezetüket, vagyis a Kárpát-medence értékeit.

A beérkezett pályamunkák alapján azt tapasztaltuk, hogy a versenyzők felkészítő tanáraik segítsége mellett komolyan vették és alaposan átolvasták, megjegyezték az ajánlott irodalmat. Emellett a feladatok megoldásában kreatívan vettek részt.

Nevezés, versenyzők

A versenyre a karpatmedencei-vetelkedo.org weboldalon lehetett regisztrálni egy megszabott feladat teljesítésével 2020. október 26-ig.

Kárpátaljáról az alábbi 8 fő jelentkezett:

Bábel Sándor (7. osztály), Benei Oktatási-Nevelési Intézmény, Bene

Danku Gábor (7. osztály), Péterfalvai Református Líceum, Péterfalva

Ladányi Réka (8. osztály), Péterfalvai Református Líceum, Péterfalva

Marton Alexa Xénia (7. osztály), Csongori Általános Iskola, Csongor

Máté Linett (8. osztály), Péterfalvai Református Líceum, Péterfalva

Szabó István (6. osztály), Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum, Harangláb

Szombati Ábel (8. osztály), Péterfalvai Református Líceum, Péterfalva

Tóth Patrícia (6. osztály), Tiszaágteleki Általános Iskola, Tiszaágtelek

Közülük 5-en teljesítették mind az 5 fordulót.

A pályamunkák értékelése:

A pályamunkák értékelését minden régióban 3 fős bírálóbizottság végezte, Kárpátalján:

Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke

Espán Margaréta, az Irka gyermeklap főszerkesztője, újságíró

Marosi Anita kárpátaljai helyismereti vezető, a Kárpátalja.ma újságírója

A zsűri tagjai minden fordulónál tanulmányozták a feladatok követelményrendszerét és az erre beérkező pályamunkákat. Igyekeztek egymással egyeztetni az egyes feladatok értékelésénél. Figyelembe vették, hogy a versenyzők mennyire feleltek meg a kiírt feladatok elvárásainak. Emellett tekintettel volta a pályázók korára, rátermettségére, kreativitására, önálló feladat-megoldási készségére. Ennek jegyében születtek meg az értékelések.

A vetélkedő első három helyezettje értékes ajándékokat kapott, valamint a helyi legendákról szóló írásuk bekerül az Irka c. gyermeklap idei második számába.

Díjazottak:

1. Máté Linett, (8. osztály), Péterfalvai Református Líceum, Péterfalva

2. Bábel Sándor, (7. osztály), Benei Oktatási-Nevelési Intézmény, Bene

3. Szabó István, (6. osztály), Haranglábi Oktatási-Nevelési Komplexum, Harangláb