Hagyományörző kézműves szakkörök Kárpátalján

2022.02.04

Hagyományörző online szakköröket indított Kárpát-medence szerte a Nemzeti Művelődési Intézet és a Népművészeti Szervezetek Egyesülete. Az oktatáshoz biztosítják az oktatási anyagot és egy digitális képanyagot, amelynek segítségével el lehet sajátítani például a gyöngyfűzést, csipkeverést vagy akár a hímzést.A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület szakmai partnerként, a helyi közösségek bevonását végzi és megszervezi az egységcsomagok eljuttatását a szakkörökhöz.

Kárpátalján immár több településen sikeresen elindultak a szakkörök. Legnépszerűbb a gyöngyfűzés és a hímzés, valamint a mézeskalács készítés. A bátrabbak a nemezelés és a csipkeverés nem éppen egyszerű fortélyaival ismerkednek. A szakkörök résztvevői hétről hétre, foglalkozásról fogalkozásra közösen alkothatnak és együtt tapasztalhatják meg a sikerélményeket. A csoportok ügyesen veszik az akadályokat. Szebbnél szebb remekművek kerülnek ki kezeik közzül.

Célunk, hogy igazi kis közösségek kovácsolódjanak össze és a szakkörökön megtanult fogásokat és praktikákat továbbadják másoknak is, gyermekeiknek, unokáiknak. Fontos, hogy a hagyományok tovább éljenek, értékké váljanak.