Értékfeltárás Beregben és Máramarosban

2015.07.02

Első kör teljesítve
Az Ungi és az Ugocsai Kollégium után sikeresen lezajlott a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Lakiteleki Népfőiskola közös értékfeltáró munkája a Beregszászi járásban és a Felső-Tisza-vidéken is.
A Kárpátalja minden magyarok lakta vidékét érintő Ungi, Ugocsai, Beregi és Máramarosi Kollégium a hungarikummozgalom kapcsán szerveződött. Ennek végrehajtása az anyaországban a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörét képezi, amely a Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke által létrehozott és irányított Lakiteleki Népfőiskolával karöltve indította el a kollégiumokat, ezt a nagyszabású értékfeltáró munkát az egész Kárpát-medencében. A felmérés célja az, hogy feltérképezzék az elcsatolt területek, így Kárpátalja szellemi és tárgyi értékeit. A kárpátaljai munkálatok lebonyolítását a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület végzi.
Az Ungvári, a Munkácsi és a Nagyszőlősi járás vidékét magába foglaló Ungi és Ugocsai Kollégium munkája ez év májusában zajlott: 64 településen összesen 300 kérdezőbiztos járta a falvakat, s a két kollégiumban összesen 6500 kérdőívet töltöttek ki a kérdezőbiztosok falubelijeikkel.
A Beregi és a Máramarosi Kollégiumban közel 200 kérdezőbiztossal és 4500 kérdőívvel zajlott a munka. Az értékfeltáráshoz használt kérdőívek tematikája 3 részre oszlik. Az elsővel a szervezők a települések kulturális, munkahely-ellátottsági arányait, a megkérdezettek médiahasználati szokásait, a település nemzetiségi és vallási képét igyekeznek felmérni, kitérve arra is, hogy melyek azok a magyar vonatozású ünnepek, amelyekről a település lakosai minden évben megemlékeznek. A következő rész már a helyi értékekre koncentrál. Itt a helyi specialitású ételek, italok, mezőgazdasági különlegességek, nyelvjárási elemek, az építészeti örökség részei, a természeti értékek és a településre jellemző, még élő, vagy már csak az emberek emlékezetében élő szokások, a folklór elemei állnak a középpontban. Így tehát a tárgyi és a szellemi értékeket egyaránt igyekeznek felkutatni. A kérdőív harmadik részében pedig kifejezetten azokra a személyekre kérdeznek rá, akik munkájukkal, hobbijukkal, hivatásukkal maguk is értéket őriznek és értéket teremtenek, tehát valamilyen népi mesterséggel, kézművességgel foglalkoznak, esetleg sokat tudnak a falu történetéről, hagyományairól.
A kollégiumoknak a kérdőíves felmérés csupán az első körét jelentette. A kérdőívek feldolgozását követően, vélhetően augusztus közepén indul el a második forduló, amely során azokat a személyeket, akiknek értékes adatok vagy tárgyak vannak a birtokában, régi recepteket, köszöntőket, dalokat, szokásokat ismernek, ismét felkeresik, s diktafonnal, fényképezőgéppel, kamerával dokumentálják az adott értékeket. Ezt követően, a kollégium munkájának 3. részében konferenciákon és kiadványokkal adnak számot mindarról, amit a több ezer kárpátaljai magyart megmozgató felmérés során sikerült felkutatni és megmenteni.

Espán Margaréta