Civil szervezetek Kárpátalján: Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

2014.11.02

A közösségi értékek megőrzéséért, hagyományaink ápolásáért, kárpátaljai magyar értékeink megmentéséért munkálkodik egy nemrégen megalakult szervezet, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület. Táncházmozgalmával egész Kárpátalján bemutatkozott. Eddigi tevékenységéről Molnár Eleonóra elnök tájékoztatta portálunkat.

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesületet (KNE) értelmiségiek egy csoportja hozta létre 2011 őszén Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnökének és a Lakiteleki Népfőiskola alapítójának kezdeményezésére. 2012 óta pedig önálló jogi személyként működik. Az alapítók között különféle szakterületek képviselői voltak, így Hutterer Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanára a néprajz területéről, Balogh Lívia nyelvész, Penckófer János író, Nagyné Fekete Zsuzsanna zenész, Barta József matematikus, Balogh Oszkár közgazdász, Veres Ágota festőművész és Molnár Eleonóra, aki jelenleg az egyesület elnöki tisztségét tölti be.
A KNE része annak a népfőiskolai mozgalomnak, amely Magyarországon immár több évtizede működik, s mára intézményhálózattá nőtte ki magát. "Azért csatlakoztunk a népfőiskolai mozgalomhoz, mert úgy véltük, Kárpátalján az oktatási és politikai érdekképviselet biztosítva volt, de az értékeink feltérképezésére, hagyományaink megélésének elősegítésére nem volt átfogó program, szervezeti forma" - mondta Molnár Eleonóra.
Az egyesület a Lakiteleki Népfőiskola céljaival összhangban kíván működni, így emellett olyan közösségi összejöveteleket is szervez, mely minél szélesebb körben segít rámutatni magyar nemzetünk igazi erőforrásaira. Emellett fontos szerepet kap a Kárpátaljai Értéktár összeállítása és gondozása.
Mivel a kárpátaljai szervezet az anyaországi Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott intézményhálózat része, így működésében is kapcsolódik hozzá. Az alapítvány évente két alkalommal ír ki pályázatot helyi- és térségi népfőiskolák programjainak támogatására, mely némi anyagi forrást biztosít a határon túli szervezeteknek. Valamint minden évben lehetőség nyílik egy kirándulás szervezésére, mely során a résztvevők a Lakiteleki Népfőiskolán szállhatnak meg, és barangolhatnak a környéken, és látogatást tehetnek a Parlamentbe. 2013-ban a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a kárpátaljai népfőiskola aktivistáinak egy csoportja, 2014-ben pedig 12-17 éves gyerekek vehettek részt egy hétig a Verecke-táborban. Mindez a szoros együttműködésnek köszönhető.

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület hároméves működése során igyekezett olyan programokat szervezni, melynek középpontjában a magyar nemzeti identitás erősítése állt. Továbbképzést tartottak roma gyerekeket oktató pedagógusoknak, tudománynépszerűsítő körutat érettségiző fiataloknak, konferenciát, mely az identitás nemzeti, vallási, politikai és pszichológiai aspektusait járta körbe. Az egyesület évente két-három alkalommal koncertkörutat szervez magyarországi előadók közreműködésével, valamint baba-mama klubokat is működtet.Nagy lépés, hogy a szervezet elindította a táncházmozgalmat.
Az utóbbi időben sok szó esett a kárpátaljai értékekről, a helyi magyarság kultúrájának ismérveiről. Talán ennek köszönhetően kezdődött el a Kárpátaljai Értéktár összeállítása, mely szintén a népfőiskola tevékenységeihez sorolható.Molnár Eleonóra elmondta: "A Kárpátaljai Értéktár összeállítása 2012-ben, még a hungarikumtörvény elfogadását követően elkezdődött a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. 6000 adatlapot küldtünk szét Kárpátalja magyarok lakta településein a KMKSZ közreműködésével. 5365 kérdőív érkezett vissza, melynek alapján összeállítottunk egy adatbázist. A KMKSZ felkérésére pedig létrehoztuk a Kárpátaljai Értéktár Bizottságot, amely 2013 tavaszán ebből az adatbázisból 37 értéket kiemelt és létrejött a Kárpátaljai Értéktár. Ebből az értéktárból hat érték mára bekerült a hungarikumpiramisba, a Külhoni Magyar Értéktárba. Most azon dolgozunk, hogy ezek bekerülhessenek a Magyar Értéktárba, valamint, hogy bővíthessük a Külhoni Magyar Értéktár kárpátaljai értékeinek sorát."
Az elmúlt rövid időszakra visszatekintve a KNE két kiadvánnyal is büszkélkedhet. Az egyik Hutterer Éva Egy aranyat leltem kárpátaljai gyermekjáték-gyűjteménye CD-melléklettel, melyen kárpátaljai gyerekek adnak elő egy válogatást. A másik a Letűnt idők nyomában című kiadvány, mely egy képes időutazás Kárpátalján. "Amikor 2012-ben Kész Margit gyűjtése alapján elkészítettük a paraszt-polgári életet bemutató kiállításunkat Nagyszőlősön, akkor jött az ötlet, hogy az értéktár összeállításakor az adatlapok kitöltése mellett gyűjtsünk régi fotókat is. Rengeteg kincsre bukkantunk, és szerettük volna ezeket megosztani másokkal is. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta is e kezdeményezést, így született meg ez a csodálatos történelmi lenyomata szülőföldünknek."A kiadvány egyik szerkesztője dr. Kész Margit, néprajzkutató az előszóban a következőket írja: "...egy letűnt világ elevenedik meg a fotográfiákon a jelenlegi Nagyszőlősi járástól az Ungváriig. A bemutatott fotók a soknemzetiségű Kárpátalja magyar lakosságának múltját idézik fel."
A népfőiskola jó kapcsolatot ápol a helyi és más külföldi szervezetekkel. Legfőbb partnerük Kárpátalján a KMKSZ, de például a táncházmozgalom-projekt során jó együttműködés alakult ki a történelmi egyházakkal, és a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületével is. A Kárpátaljai Értéktár bővítését szolgáló nagyszabású falukutató kollégiumok szervezése során hasonló együttműködés körvonalazódik. A projekt fővédnöke a KMKSZ, és az egyházi szervezetek mellett a II. RF KMF is támogatásáról biztosította a népfőiskolát.
Magyarországon természetesen a Lakiteleki Népfőiskola a fő partner. Több intézmény is csatlakozott a mozgalomhoz, így a túristvándi Bethlen Gábor Népfőiskola, az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület (Kiscsősz), a Vas-vár Örökség Népfőiskola, de Erdélyben és a Vajdaságban is szoros kapcsolatot alakítottak ki.
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban Molnár Eleonóra elmondta, hogy szeretnék a megkezdett programjaikat tovább folytatni; a kárpátaljai szervezetek támogatásában és a Jóisten segítségében is bízva szeretnék sikerre vinni az előttük álló falukutató, értékfeltáró kollégiumok munkáját.

Gál Adél
Kárpátalja.ma