Gulácsy Lajos Emlékpark

2017-ben adták át Munkácson, a református templom kertjében a Gulácsy Lajos néhai kárpátaljai hitvalló református püspök és a sztálini terror által hitükért meghurcoltak emlékének szentelt parkot.

Gulácsy Lajos a kárpátaljai református egyház XX. századi történelmének meghatározó alakja volt. Hitéért a szovjet hatóságok kényszermunkára ítélték. Hét évet raboskodott a lágerben.

A nevét viselő parkban felállított négy méter magas emlékmű Matl Péter munkácsi szobrászművész alkotása, melyről a művész így vall: "egy tölgyfa vihar által kettéhasított törzse, amelynek a börtönrácsokat idéző módon ácskapcsokkal együtt tartott két része a tusakodó ember ég felé nyúló kezeiben végződik".

A parkban egy háromnyelvű - ukrán, magyar és angol - emléktáblát is elhelyeztek, melyen a 23. zsoltárból vett idézet mellett az alábbi sorok olvashatóak: "A sztálini terror által hitükért meghurcoltak emlékére. A mindenkor harcai közepette legyen biztatás és reménység számunkra elődeink hűsége."