Fodó Sándor munkássága

Fodó Sándor kárpátaljai magyar nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító elnöke Visken látta meg a napvilágot 1940. február 26-án.

Általános és középiskolai tanulmányait szülőfalujában végezte el. Ezt követően sorkatonai szolgálatát teljesítette. Leszerelése után az észtországi Tartu egyetemén szerzett nyelvészeti diplomát 1967-ben. Az Észtországban töltött évek alatt nagy hatással volt rá az észtek megmaradásukért folytatott kitartó küzdelme. Friss diplomásként az Ungvári Állami Egyetem magyar filológia tanszékén kapott munkát. 1990-ig tanított az intézményben nyelvészetet, néprajzot és irodalomtörténetet. Kutatási területe ebben az időben: a szláv jövevényszavak a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban.

Fontosnak tartotta a kárpátaljai magyarság ügyét. Másokkal együttműködve szerzője volt annak az 1972-es beadványnak, melyet a Szovjetunió legfelsőbb pártvezetéséhez címeztek, s melyben a kárpátaljai magyar kisebbség jogaiért álltak ki. A beadvány óriási botrányt eredményezett, Fodót is elbocsátották az Ungvári egyetemről. A tartui egyetemen kapott állást, de egy év múlva hazatért Kárpátaljára. Többféle munkát is elvállalt. Fűtőként, korrektorként is dolgozott, míg végül visszavették az egyetemre.

Politikai tevékenységét tovább folytatta. Egyike volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapítóinak, melynek elnökévé választották. 1996-ig állt a KMKSZ élén, utána tiszteletbeli elnökként képviselte a magyarság érdekeit.

1992-től 1997-ig a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka is volt. Ungváron hunyt el 2005. május 11-én.

A KMKSZ 2005 szeptemberében Fodó Sándor-ösztöndíjat hozott létre kárpátaljai felsőoktatási intézmények hallgatói számára, akik jelentős szervező munkát fejtenek ki a magyarság érdekében. Az ösztöndíjat 2013-tól Fodó Sándor-díjként hirdetik meg.

2008-ban Beregszászban utcát neveztek el róla.

2015-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részeként megnyílt a Fodó Sándor Kulturális Központ. A Fodó Sándor Kulturális Központ működésének célja kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, a kulturális örökség átadása, a hagyományok továbbadása, a Rákóczi-főiskola hallgatói érdeklődésének felkeltése a kultúra iránt, az intellektuális és művészeti programok népszerűsítése. Céljai elérése érdekében együttműködik hallgatói önkormányzatokkal, a Rákóczi-főiskola más egységeivel, a város és a megye kulturális és művészeti intézményeivel, alapítványokkal, civil szervezetekkel, egyéb intézményekkel és szervezetekkel. A központ létrehozása óta számos kulturális eseménynek adott otthont. Művészeti tárlatok, író-olvasó találkozók, irodalmi estek, filmklubok, versenyek, konferenciák színtere. A Fodó-központ égisze alatt működik a főiskolán található Polónyi Katalin Textilmúzeum és Kiállítóterem és a Nagyberegi Tájház.

2019-ben pedig átadták Visken a Fodó Sándor Kulturális Házat, melyet Fodó szülőházából alakítottak ki.

Forrás: https://kmmi.org.ua/arckepcsarnok/irok-koltok/fodo-sandor

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fodo-sandorrol-elnevezett-kozossegi-hazat-adtak-at-visken/

https://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/fodo-sandor-kulturalis-kozpont/