Fodó Sándor Közösségi Ház


2019-ben pedig átadták Visken a Fodó Sándor Közösségi Házat, melyet Fodó Sándor kárpátaljai magyar nyelvész, irodalmár, egyetemi tanár, politikus szülőházából alakítottak ki.

Fodó Sándor meghatározó alakja volt a kárpátaljai irodalomnak, kultúrának és kisebbségi politikának.

Visken látta meg a napvilágot 1940. február 26-án. Általános és középiskolai tanulmányait szülőfalujában végezte el. Ezt követően sorkatonai szolgálatát teljesítette. Leszerelése után az észtországi Tartu egyetemén szerzett nyelvészeti diplomát 1967-ben. Az Észtországban töltött évek alatt nagy hatással volt rá az észtek megmaradásukért folytatott kitartó küzdelme. Friss diplomásként az Ungvári Állami Egyetem magyar filológia tanszékén kapott munkát. 1990-ig tanított az intézményben nyelvészetet, néprajzot és irodalomtörténetet. Kutatási területe ebben az időben: a szláv jövevényszavak a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban.

Fontosnak tartotta a kárpátaljai magyarság ügyét. Másokkal együttműködve szerzője volt annak az 1972-es beadványnak, melyet a Szovjetunió legfelsőbb pártvezetéséhez címeztek, s melyben a kárpátaljai magyar kisebbség jogaiért álltak ki. A beadvány óriási botrányt eredményezett, Fodót is elbocsátották az Ungvári egyetemről. A tartui egyetemen kapott állást, de egy év múlva hazatért Kárpátaljára. Többféle munkát is elvállalt. Fűtőként, korrektorként is dolgozott, míg végül visszavették az egyetemre.

Politikai tevékenységét tovább folytatta. Egyike volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapítóinak, melynek elnökévé választották. 1996-ig állt a KMKSZ élén, utána tiszteletbeli elnökként képviselte a magyarság érdekeit. 1992-től 1997-ig a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka is volt. Ungváron hunyt el 2005. május 11-én.

A nevét viselő közösségi házban emlékszobát rendeztek be, mely személyes tárgyakon keresztül mutatja be Fodó Sándor életútját, munkásságát. Az épületben lehetőséget biztosít kiállítások, rendezvények megszervezésére, valamint szállást és étkezést is biztosít igény szerint. A viski hagyományőrző néptánc és népzenei csoportok is itt tartják foglalkozásaikat.

Forrás:

https://kmmi.org.ua/arckepcsarnok/irok-koltok/fodo-sandor

https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/fodo-sandorrol-elnevezett-kozossegi-hazat-adtak-at-visken/

https://tudositok.hu/16318/video/VARJA_A_LATOGATOKAT_A_FODO_SANDOR_KOZOSSEGI_HAZ