Csodatevő munkácsi Istenszülő-ikon

A rendszerváltás után, amikor megnyíltak a határok, nemcsak a kárpátaljaiak mehettek szabadon Magyarországra, onnan is átjöhettek hozzánk. Azonban nemcsak rokonok és barátok érkeztek, hanem kereskedők is, akik felvásároltak mindent, ami értékes és mozdítható volt. A nagymama fél évszázados szilkéjétől és szőttesétől kezdve a keményített vásznon és karosládán át a csillárokig, faliórákig, mozsarakig és szenes vasalókig mindent elvittek. Szó szerint kisöpörték a padlásokat. Ebben az időszakban, amikor az egyházak még csak éledeztek, s a templomok tulajdonviszonya is tisztázatlan volt, nagyon sok kegytárgy - kehely, ikon, gyertyatartó - tűnt el.

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye is számos, pótolhatatlan kegytárgyat veszített el a kommunizmus alatt és a rendszerváltás idején. Sokáig ezek közé sorolták azt az istenszülő-ikont is, amelyet a csernekhegyi kolostorban őriztek, ám a szovjet érában eltűnt.

A 68 centiméter magas és 55 centiméter széles ikon valószínűleg Görögországból vagy Olaszországból származik, s a felirata szerint 1453-ban festették.

Azután vált különösen fontossá, hogy az 1920-as trianoni döntés következtében az addigi máriapócsi zarándokhely a kárpátaljai görögkatolikusok számára a határon túlra került, s ezáltal elérhetetlen lett. A hívek vigasztalására ajándékozta a Mária-ikont 1926-ban XI. Pius pápa a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének, s azt a csernekhegyi kolostorban helyezték el a bazilita szerzeteseknél.

Amikor 1947-ben a kolostort ortodoxok foglalták el, a baziliták úgy döntöttek, hogy elrejtik a képet. Évtizedeken át senki sem tudott az ikon létezéséről, melyre aztán 1999-ben bukkantak rá a kisbereznai bazilita kolostorban.

A hagyomány szerint az 1990-es években egy munkácsi házban rejtegették a Mária-ikont. Amikor 1998-ban árvíz pusztított a város egyes részein, azt a házat is elöntötte a víz, amelyben a kép volt, azonban az a szoba száraz maradt, ahol az ikon állt.

Ezt követően az ikont őrző család visszaadta a szent képet a bazilitáknak, akik azóta a kisbereznai kolostorban őrizték azt 2009-ig. Ekkor került vissza a kép Munkácsra, ahol az újonnan épült Szent Miklós bazilita kolostor fogadta be. Az évek során többször végigvitték az ikont Kárpátalja görögkatolikus falvaiban, hogy a hívek imádkozhassanak előtte. Számos csoda és imameghallgatás kapcsolódik ezekhez az alkalmakhoz.

A nép ajkán ének is született a munkácsi Mária-ikon tiszteletére:

Világosság derült széjjel, hajnalnál is fényesebb.

Jézus Krisztus édesanyja Munkács hegyén szálla meg.

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Sok éven át nagy Bizáncban a nép Hozzád könyörgött,

S fohászkodott Hozzád buzgón, fájdalom és vész között.

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

A bizánci császárokat legyőzte majd a török,

S Te Rómában elrejtőztél e gyászos idők között:

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Most meg Isten Helytartója, míg egünkön gyász borul,

E szent képet adta nekünk ajándékul s vigaszul.

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Te most e szent Csernek-hegyen dicsőségben fölragyogsz,

S nemzetünkre szent malasztot árasztani bőven fogsz.

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Mi Tehozzád, Isten Anyja, szeretettel sietünk,

S minden szívbeli kérelmet lábaidhoz helyezünk.

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Jézus Urunk édesanyja, ím, könyörgünk mind egyért:

Ó, add nekünk most az égből, a szent hitnek egységét!

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Szent Szűzanya, segíts minket megőrizni hitünket,

S igaz hitre téríteni szerencsétlen népünket.

Ó, Mária, üdv neked, mennyben-földön tisztelet.

Te küldj égi fényt nekünk, kiket kín és gond levert.

Mindenható örök Isten, minden rossztól óvj Te meg,

S máriának szeretetből add, hogy egyek legyenek!

Hogy népünket irányítsa hit, egység és szeretet,

S Máriával együtt zengje örök dicsőségedet.