Csanádi György kárpátaljai helytörténész, lapszerkesztő munkássága

Csanádi György kárpátaljai helytörténész, lapszerkesztő a felvidéki Rózsahegyen született 1931. április 17-én. Édesapja Csanádi Béla víz-, vasút- és hídépítészeti szakon végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen 1917-ben. A Magyar Államvasutak mérnökeként dolgozott, s munkája miatt a család gyakran költözött. Így kerültek Kárpátaljára is. Csanádi György több helyen és nyelven végezte elemi iskolai tanulmányait. A magyar nyelv mellett csehül és szlovákul is megtanult.

1940 és 1944 között Debrecenbe költözött a család. Itt Csanádi György a Debreceni Kalazanczi Szent József Piarista Gimnáziumba járt. A város 1944-es bombázásakor a családi ház megsemmisült és Csanádi György is megsérült. Ekkor települt át a család Beregszászba, ahol Csanádit ukrán nyelvű gimnáziuma íratták. Az érettségit követően Moszkvában folytatta tanulmányait, a Nyomdaipari Főiskola Újságírói karán szerzett diplomát 1961-ben.

1951 júliusától a Vörös Zászló beregszászi járási újság fordítója, rovatvezetője volt. Hat évvel később főszerkesztője lett egészen nyugdíjba vonulásáig. 1991-től 6 éven át a Kárpáti Igaz Szó megyei lap beregszászi tudósítójaként tevékenykedett.

Újságírói tevékenysége mellett szoros kapcsolatot ápolt Kovács Vilmossal, Horváth Annával és Drávai Gizellával. Alapító tagja volt a Beregszászi Népszínháznak. Támogatásával jött létre a Vörös Zászló Irodalmi Stúdió, amely összefogta a Beregszászi járás íróit, költőit, képzőművészeit, az újság pedig publikálási lehetőséget biztosított számukra. Segítette a szerkesztőség magyar munkatársainak kezdeményezésére 1984-ben megalakult beregszászi Illyés Gyula Magyar Irodalmi Klub munkáját, amely az első irodalmi-közéleti civil szervezet volt Kárpátalján.

Tagja volt az Ukrajnai Újságíró Szövetségnek és a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetségnek.

Érdekelte és kutatta Bereg vidék helytörténetét. A témában számos cikke jelent meg a Bereginfo, később a Kárpátinfo hetilap hasábjain.

Beregszászi György név alatt folytatásokban közölte a Fejezetek vidékünk történelmi múltjából és a Régi beregszásziak című cikksorozatát. Az utóbbi írásokat különálló kötetben is kiadták.

Sorsfordító évek sodrásában címmel megjelent könyvében Beregszász történetének kilenc évszázados viszontagságairól, tragikus, sorsfordító rendszerváltozásokról írt.

1963-ban Kovács János felkérésére beadványt készített Drávai Gizellával együtt a magyar autonómia kérdésének ügyében. A beadványt Kovács János saját nevében juttatta el Ny. Hruscsovhoz, Ny. Podgornijhoz (a Legfelsőbb Tanács elnöke) és Kádár Jánoshoz. A beadvány nyomán történtek az első lépések a magyar kisebbségek jogainak bővítésére és sérelmeinek orvoslására. Magyar nyelvű iskolákat nyitottak, engedélyezték a magyar nyelvű felvételizést az Ungvári Állami Egyetemre. Ekkor neveztek ki először magyar nemzetiségű vezetőket üzemek élére. Ekkor vált önálló lappá a Kárpáti Igaz Szó, addig ugyanis az ukrán nyelvű megyei lap fordításaként jelent meg.

2004-ben Csanádi Györgyöt a Beregszászi Városi Tanács a Pro Urbe díjjal tüntette ki.

Budapesten hunyt el 2018. július 24-én. Beregszászban helyezték végső nyugalomra.