Beregszászi görögkatolikus keresztút

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ajkú híveit összefogó Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület 2013-ban szervezett első alkalommal keresztutat a hívei számára nagyböjt harmadik, kereszthódoló vasárnapján.

A Nagyszőlősi-, Beregszászi-, Munkácsi- és Ungvári járásokból érkező hívek minden évben Beregszász egy szélső pontjáról (temető, vasútállomás) indulnak el a 12 stációból álló keresztúton. Az állomások között a papok és a hívek - külön az özvegyek, az édesanyák, az apák, az egyháztanácstagok stb. - viszik a keresztet, illetve a zászlókat.

Az egyes állomásokon a papok egy-egy részletet olvasnak fel a Szentírásból, amelyet néhány perces prédikáció követett. Az út során a görögkatolikus szertartások énekei - tropárok, sztihirák - és népénekek csendülnek fel. A keresztút végállomása vagy a Sevcsenkó utcai Örömhírvétel görögkatolikus templom vagy az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ. A keresztutat mindig megtiszteli jelenlétével a megyéspüspök, aki a program végén megáldja a jelenlévőket.