Ásványvíz

Kárpátalja gazdag ásvány- és termálvízforrásokban. A területen található mintegy 400 ásványvízforrás - melyeknek napi hozama 10000 köbméter - különböző összetételű. Van köztük hidrokarbonátos-nátriumos, hidrokarbonátos-szulfátos, kalciumos-magnéziumos, szulfidos, arzénos, szilíciumos. Többségük (75%) szén-dioxidos, de vannak kénhidrogénes, metános és radonos vizek is.

Az ásványvízforrások elsősorban a hegyvidéken erednek, míg a termálvizek Kárpátalja alföldi részeit gazdagítják. Három kiemelkedő területet tartanak számon: a szolyvait, az ökörmezőit és az ungit. A legjelentősebbnek a szolyvait tartják, itt ugyanis 17 forrás és 77 furat található. Ezek közül a legjelentősebbek Polena, Újpolena, Ploszke, Golubine, Nelipine és Szolyva települései mellett vannak. A szolyvai forrás naponta 25 köbméter ásványvizet ad. A szolyvai ásványvizet már 1463-ban megemlíti egy Mátyás királynak szóló jelentés, s a XVI. századtól Európa-szerte ismert volt. Az 1800-as évek elejétől a terület birtokosa, a Schönborn család sokat tett az üdülőtelepek (köztük az egyik legismertebb, a hársfalvi) felvirágoztatásáért, továbbá az ásványvíz palackozásáért. 1842-ben a polenai Margit kútból palackozott víz elnyerte az Európa Legjobb Ásványvize címet. 1878-tól itt palackozták a Margit és Luhi-Erzsébet nevű vizeket, melyeket főként gyomorbántalmak és légúti betegségek kezelésére ajánlottak.

A Szentesi Lap 1894. augusztus 29-i számában közzétett reklám szerint "Luhi Erzsébet legjelesebb asztali víz. Megbecsülhetetlen étvágygerjesztő és az emésztést előmozdító hatása folytán. Rendkívül üdítő czitrommal, gyümölcsnedvvel vagy borral vegyítve, anélkül, hogy ennek szinét meg változtatná. Kletsinszky V. tanár ezen vízről a következőképen nyilatkozik: »A Schönborn-Buchheim gróf ő főméltósága tulajdonát képező Luhiban Beregmegyében fekvő Luhi Erzsébet gyógyforrás vize egy rendkívül szénsav és alkalidus savanyúvíz, mely kitűnő ízzel és kiváló therapeuticus diátetikus értékkel bír, teljesen ment a gypsnek és keserűsónak még a nyomaitól is, mi által borral vagy gyümölcsszörpökkel való mindennapi használatra és élvezetre különösen alkalmatossá válik.« Dr.Nusser Lajos közkórházi igazgató adott véleményezésében a következőket mondja: »Azon kellemes tulajdonságai mellett, melyekkel mint élvezeti víz bir, a "Luhi Erzsébet" forrás még nagy jelentőségű gyógyvíz is, mely kitűnő eredménnyel használtatik a következő bajokban: Mint kitűnő pezsgőviz élvezeti italul, kiváló diaeticus viz, mely a leghasználatosabb ilyen vizek között az első helyen áll, és oly vidékek számára, melyek rossz ivóvízzel bírnak, vagy oly járványok fellépése idején, melyek eredete fertőzött ivóvizre vezethető vissza, (Cholera, Typhus, Malaria) ezen vizet a természet csoda-adományának lehet nevezni.«

Szolyvai s Polenai égvény es savanyúvizek. Különleges szer köszvény ellen. Biztos hatású a nemi szervek bántalmainál, vese- és epekőbajoknál, valamint torok- és gége-hurutnál, úgyszintén lélegzési nehézségeknél. Dr. Boleman István a jeles balneologa következőt mondja a szolyvai forrásról: Tekintve a szénsav roppant mennyiségét s a nagy szik só tartamát, melyek mellett a többi alkotórészek majdnem egészen elenyésznek, a szolyvai vizet a legkitűnőbb égvényes viznek kell tekintenünk, mely ugy diaetetikai használatra, mint gyógyczélokra kiválóan alkalmas.A polenai vizről ugyanezen munkában a következők olvashatók : »A polenai forrás, tekintve szénsavas nátrium tartalmát, egyike a legelső égvényes vizeknek , melyet a külfö külföldiek közül egyik sem közelit meg stb.« Dr. Than Károly egyetemi vegytanár öszehasonlitást tőn ezen kitűnő lúgos savanyu vizek alkati sók tartalmát, illetőleg Preblau, Hársfalva, Krondorf, Giesshübl, Párád, Csevicze, Neuenáhr vizeivel s a következő eredményre jutott: A szolyvai tisztán alkalikus és csaknem vasmentes, mig a giesshübli áthajlik a földes vizekhez és kissé vastartalmú. A szolyvai tehát csaknem 3-szor concentráltabb, mint a giesshübli; ugyanmellett az elsővel csaknem 7 annyi natriu4 annyi bicarbonát maradékot viszünk a földeknek és a szabad szénsavnak bevitt menynyisége közelítőleg egyenlő. A szolyvai viz ennélfogva hathatósabb mint gyógyvíz."

A XX. század elején Szoly­­ván már három palackozóüzem működött, melyek évi kapacitása meghaladta a 150 ezer litert.

Jelenleg a kárpátaljai ásványvizekből közel 20 félét palackoznak. Ezek közül a legismertebbek: Luzsanszka-1, Luzsanszka-3, Luzsanszka-4, Luzsanszka-7, Poljana Kvaszova, Poljana Kupelj, Szvaljavszka, Nelipinszka, Margit, Vodograj, Aqua Polyana, Mrija Gold.

Emellett számos szanatórium működik a források közelében, kihasználva azok jótékony hatását. Csak Szolyva környékén 9 szanatórium várja a gyógyulni, pihenni vágyókat, akik elsősorban emésztőszervi megbetegedések kezelésére, műtétek utáni rehabilitációra érkeznek, ám egyes vizek segítenek a szív- és érrendszeri, a központi idegrendszeri betegségek, és a TBC gyógyításában is.